Pin iPhone 12 gây thất vọng cho game thủ, thua xa Android