VinSmart sản xuất điện thoại cho nhà mạng hàng đầu nước Mỹ AT&T?